Tisk
Zastoupení ve sbírkách

Pražský dům fotografie

Moravská galerie Brno

ICP New York

Life magazin New York

Colorado Photographic Art Center Denver

Svaz českých fotografů   

Muzeum umění Olomouc     

Národní muzeum v Jindřichově Hradci